სახლი დიდ დიღომში, რომელიც 2 მლნ ლარზე მეტი ღირს – ნახეთ, რა ხდება მდიდრულ სახლში

458
avia biltebi

თბი­ლის­ში, დი­ღომ­ში იყი­დე­ბა ბინა, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც 1 200 000 დო­ლა­რია (2 974 440 ლარი).

რო­გორც ss.ge-ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი, ნაკ­ვე­თის სა­ერ­თო ფარ­თი – 1 400 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი; სახ­ლის სა­ერ­თო ფარ­თი კი 1 050 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რია.

სახ­ლში 12 ოთა­ხია, მო­ი­ცავს 6 სა­ძი­ნე­ბელს, რო­მელ­თაც სა­კუ­თა­რი სვე­ლი წერ­ტი­ლე­ბი აქვთ. ასე­ვე, სა­გარ­დე­რო­ბო სივ­რცეს და აივ­ნებს, სამ­ზა­რე­უ­ლოს სა­ერ­თო მი­სა­ღე­ბი ოთა­ხით, სა­ერ­თო სველ წერ­ტილს. ამას­თან, განმცხა­დებ­ლის ცნო­ბით, სახ­ლი ავ­ტო­მა­ტი­ზი­რე­ბუ­ლია და ელექტრო­ე­ნერ­გი­ის შე­ფერ­ხე­ბის დროს, ავ­ტო­მა­ტუ­რად გა­და­დის სა­რე­ზერ­ვო გე­ნე­რა­ტორ­ზე.

„სახ­ლს აქვს – სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზი, სა­უ­ნა, აუზი, რო­მე­ლიც სრუ­ლად აღ­ჭურ­ვი­ლია ფილტრა­ცი­ის და გათ­ბო­ბის სის­ტე­მით. ასე­ვე რო­ბო­ტი­ზი­რე­ბუ­ლია მისი და­სუფ­თა­ვე­ბა. დაც­ვის სის­ტე­მე­ბი, სენ­სო­რე­ბი და კა­მე­რე­ბი. სახ­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლი ავე­ჯით და ტექ­ნი­კით. გათ­ბო­ბა გაგ­რი­ლე­ბა ხდე­ბა ცენ­ტრა­ლი­ზე­ბუ­ლი სის­ტე­მით, რომ­ლის მარ­თვა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ლო­კა­ლუ­რი ზო­ნე­ბის მი­ხედ­ვით არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ეზო არის მო­პირ­კე­თე­ბუ­ლი და ავე­ჯით მო­წყო­ბი­ლი. არის 30 შეზ­ლონ­გი და ეზოს მორ­წყვა სრუ­ლად ავ­ტო­მა­ტი­ზი­რე­ბუ­ლია“, – აღ­ნიშ­ნუ­ლია გან­ცხა­დე­ბა­ში

Facebook კომენტარები
Loading...